• SEDIUL FIRMEI
  SEDIUL FIRMEI
 • INSTALATII IN HALE INDUSTRIALE
  INSTALATII IN HALE INDUSTRIALE
 • INSTALATII ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
  INSTALATII ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
 • INSTALATII DE SPINKLERE
  INSTALATII DE SPINKLERE
 • CONSTRUCTII STRUCTURI SI HALE METALICE
  CONSTRUCTII STRUCTURI SI HALE METALICE
 • CLIMATIZAREA HALELOR INDUSTRIALE
  CLIMATIZAREA HALELOR INDUSTRIALE
 • CENTRALE TERMICE
  CENTRALE TERMICE
 • POMPE DE CALDURA DIMPLEX GERMANIA
  POMPE DE CALDURA DIMPLEX GERMANIA
 • SISTEME DE UMBRIRE KOSMOS AUSTRIA
  SISTEME DE UMBRIRE KOSMOS AUSTRIA
 • INCALZIRE INDUSTRIALA IN PARDOSEA UPONOR
  INCALZIRE INDUSTRIALA IN PARDOSEA UPONOR

Noutati

S.C. TERMOLINE a finalizat la data de 20.03.2015 construirea unui centru de cercetare in domeniul energiilor regenerabile cofinan?at prin Fondul European de Dezvoltare Regional?, Programul Opera?ional Sectorial “Cre?terea Competitivit??ii Economice” (POS CCE). Valoarea total? a proiectului este de 4.840.713 lei, din care asisten?a financiar? nerambursabil? este de 2.652.398 lei. Centrul de cercetare, o cladire ce tinde catre constuctiile pasive unde incalzirea si racirea se realizeaza cu sistem T.A.B.S. (Thermal Activating of the Building Structure) este ea insasi supusa monitorizarii si va face obiectul studiului asupra avantajelor energetice ale construc?iilor pasive din punct de vedere energetic fa?? de construc?iile clasice. Aici se vor face o serie de cercet?ri, studii ?i monitoriz?ri asupra:
 
• celor trei tipuri de pompe de c?ldur?, aer-ap?, sol-ap?, ap?-ap? comparate între ele cât ?i cu sursele conven?ionale;
• aportului energiei geotermale în special asupra înc?lzirii/climatiz?rii cl?dirii pasive ?i a halei industriale, monitorizarea aportului de energie de la forajele ce vor fi executate;
• climatiz?rii pasive care implic? un consum extrem de redus de energie ?i care este marginalizat în ?ara noastr?;
• aportului energetic al panourilor solare ?i a panourilor fotovoltaice;
• reducerii consumului de energie la climatizare prin folosirea sistemelor “Heat recovery”;
• influen?a sistemelor de umbrire asupra reducerii consumului de energie necesar climatiz?rii;
• se va face achizi?ia de date de la 30 de clien?i ale c?ror pompe de c?ldura le vom monitoriza prin internet printr-un software dedicat,
• rezultatele cercetarilor vor fi prelucrate prin software-ul dedicat ?i puse la dispozi?ia partenerilor , clien?ilor atât direct la seminariile organizate cât ?i prin internet;

IMG_3347